Đề cương chi tiết các môn học chung năm 2019

Chủ nhật, 27/01/2019, 09:43 (GMT+7)

STT TÊN MÔN HỌC NỘI DUNG
1 Khởi sự doanh nghiệp Xem chi tiết
2 Kỹ năng mềm Xem chi tiết
3 Phương pháp nghiên cứu khoa học Xem chi tiết
4 Toán cao cấp Xem chi tiết
5 Vật lý đại cương Xem chi tiết
6 Tin học Xem chi tiết
7 Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản Xem chi tiết
8 Kinh tế Chính trị học Xem chi tiết
9 Chủ nghĩa Xã hội khoa học Xem chi tiết
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem chi tiết
11 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Xem chi tiết

Bài viết liên quan